Korterühistule

Pakutavad teenused:
  1. Projektide koostamine (soojustamiseks, remontöödeks ja rekonstrueerimiseks) nii üldehituslikus kui ka eriosade mahus;
  2. Omanikujärelevalve (vastavalt omanikujärelevalve korrale);
  3. Teostatud projekteerimistöödele hinnangute koostamine;
  4. Hangete koostamine ja läbiviimine koos mahtude arvestusega;
Omame erilast vastutuskindlustust omanikujärelevalvele ja projekteerimistöödele  summas      300 000 eurot.