Teenused

EST Inseneribüroo OÜ omab järgmiseid Majandustegevuse Registri
(http://mtr.mkm.ee/) registreeringuid ehk õigust tegutseda järgmiste
valdkondades:

EEP000899 Projekteerimine
EPE000263 Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine
EEH002050 Ehitamine
EEO001051 Omanikujärelevalve
EEK000331 Ehitiste ekspertiiside tegemine
EEJ001030 Ehitusjuhtimine