Nõustamine

Osutame omanikujärelevalve teenust.

Teenuse mahus teostame tasuta hoone termoraporti mille alusel anname Tellijale kindluse ja teadmise ,et soojustustööd on teostatud korrektselt.